Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en website formule en de teksten liggen bij Diagnostics4all en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diagnostics4all voor een vooraf bepaalde periode.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. De foto’s en afbeeldingen op de website van diagnostics4all zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben veelal een relatie met ons bedrijf maar hebben geen directe relatie met het onderwerp en om privacy redenen zal dit ook niet voorkomen.